Home / Woonproject begijnhof / Projectvoorstelling
Print deze pagina

Projectvoorstelling

In de afgelopen 30 jaar werd door het begijnhofbestuur gewerkt aan de instandhouding van haar onroerend patrimonium, in afwachting van een grotere, allesomvattender aanpak. Sinds 2005 wordt gewerkt aan de planning en de uitwerking van een globale restauratie. 

Kleine beetjes: het begin van een restauratie

Omwille van de beperkte financiële en materiële middelen van de vzw lag de nadruk van de werkzaamheden in de afgelopen 30 jaar vooral op de instandhouding van het pand.  In de praktijk betekende dit kleine ingrepen, die weinig invloed hadden op het eigenlijk wooncomfort maar die er voor zorgden dat de woningen niet verder aftakelden.  Zo werden de daken prioriair aangepakt om aftakeling door insijpelend water te voorkomen.

Deze 'vroegste' restauraties werden gerealiseerd met overheidstoelagen, beperkte bedelacties, de huishuren en de jaarlijkse bijdrage vanuit de vzw Begijnhoffeesten.  

Grootse plannen: een nieuw leven voor een aloud begijnhof

Ondertussen drong zich een grondiger restauratie op, geheel volgens de strenge eisen en normen die de instandhouding van een werelderfgoed-site vereist.  Met dat doel werd een brede haalbaarheidsstudie besteld en de structuur van de vzw gewijzigd.

De haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd door het ingenieursbureau G. Derveaux uit Gent, dat reeds ruime ervaring heeft in complexe restauratiedossiers. Ook van overheidswege werd aangedrongen op een globaal masterplan om de betoelaging veilig te stellen. Daarnaast moet de vzw zelf een groot deel van de middelen voorzien wat enkel mogelijk is door een mobilisatie van privé-kapitaal.  Na onderzoek bleek slechts één formule in deze mogelijkheid te voorzien: een formule van erfpacht voor 99 jaar, toe te wijzen aan particulieren.  Die brengen de financiële middelen in en het begijnhofbestuur, dat eigenaar blijft, zorgt voor een op maat van de erfpachter gesneden restauratie; uiteraard steeds binnen de opgelegde normen.