Home / Restauratiebeleid / Restauratie
Print deze pagina

Restauratie

De restauratie wordt volledig gestuurd en beheerd door de vzw Begijnhof van Dendermonde. De vzw treedt op als bouwheer. De erfpacht gaat pas officieel in op het moment van de oplevering van de woning.

In de afgelopen 20 jaar lag de nadruk bij restauratiewerken vooral op de instandhouding van de woningen, waarbij voorrang gegeven werd aan de meest noodzakelijke reparaties om het verval tegen te gaan (o.a. de daken).

Begin 2003 bleek de toestand van de huizen, hoewel niet hopeloos, toch zorgwekkend: een masterplan drong zich op. Een vernieuwing van het bestuur leidde tot nieuwe inzichten en ideeën. Aan de toenmalige restauratiesnelheid zou het meer dan 30 jaar duren eer alle huizen aangepakt konden worden. De toestand van de huizen liet dergelijke termijn evenwel niet toe. Bovendien waren de middelen van de vzw, bestaande uit de lage huurinkomsten en de jaarlijkse gift van de Begijnhoffeesten, veel te ontoereikend om een wissel op de toekomst te trekken. Van overheidswege werd ook aangedrongen op een masterplan, zelfs in die mate dat individuele dossiers voor gedeeltelijke restauraties niet meer werden aanvaard.  

Sinds 2004 werkte de vzw aan een globale beleidsvisie samen met het ingenieursbureau Derveaux. Deze visie omvat een volledig masterplan dat in 2010 definitief werd ingediend en volgens hetwelk de restauratie in de nabije toekomst zal aanvangen.

Om de inspanningen en risico's op financieel, administratief en commercieel vlak op een aanvaardbaar niveau te houden, zal de restauratie in een vijftal fases uitgevoerd worden. Streefdoel is om elke twee jaar een nieuwe fase op te starten.