Home / Disclaimer
Print deze pagina

Disclaimer & Privacy

Persoonsgegevens

'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' met het oog op een informatieve direct mail. De verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@begijnhofvandendermonde.be

Informatie op de website

De informatie, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. 
'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. 

Copyright & intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren VZW Het Begijnhof van Dendermonde of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van 'VZW Het Begijnhof van Dendermonde' de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Adres

VZW Het Begijnhof van Dendermonde
Begijnhof 1
9200 Dendermonde
België
BE 0408.492.437
Tel. +32 52 21 00 38
info@begijnhofvandendermonde.be