Home / Woonproject begijnhof / Alles over erfpacht
Print deze pagina

Alles over erfpacht

Waarom erfpacht?

De registratierechten voor erfpacht bedragen slechts 0,20% en zijn dus beduidend lager dan die voor aankoop van een woning. De erfpachter verwerft het volledige genot van het onroerend goed en kan die rechten, mits toestemming van de vzw, zelfs overdragen aan derden. Bij overlijden gaat de erfpacht voor de resterende looptijd naadloos over op de erfgenamen.

De vzw opteerde voor de maximale looptijd van 99 jaar om gemiddeld twee, wellicht zelfs meer generaties het genot van het pand te geven.

De formule van de erfpacht laat ook toe dat de restauratie gebeurt met de vzw als bouwheer, die alle papierwerk voor de subsidie-aanvragen, het uitschrijven van de offertes en het opvolgen van de werkzaamheden voor haar rekening neemt, maar ook de voorstudies en de opmaak van de plannen prefinanciert. 

De erfpachtformule werd reeds met succes toegepast in het begijnhof van Ter Hoyen in Gent en dat van Hoogstraten. Via deze formule behoudt het begijnhof zijn historische eenheid en geeft de vzw, als opvolger van de begijnengemeenschap, net zoals vroeger de huizen in 'eigendom' aan de bewoners, maar behoudt ze de grond in eigendom.

Tegen welke prijs?

Er zijn nog geen prijzen bekend.
Het dossier inzake het ontwerp voor de restauratie en renovatiewerken met bijhorende raming moet eerst worden goedgekeurd door het agentschap Ruimte en Erfgoed. Op basis van die raming wordt per pand de (minimaal) te realiseren canon (lees: de prijs) bepaald. Pas dan gaat de commercialisering van de panden van start.

Daarnaast kan de erfpachter, binnen de krijtlijnen uitgezet door het agentschap Ruimte en Erfgoed, de woning aanpassen aan zijn persoonlijke comforteisen.

Het  lage registratietarief en de gesubsidieerde restauratie samen maken dat een woning erfpachten op het begijnhof financieel interessanter kan zijn dan de aankoop van een appartement of woning in Dendermonde. Bovendien is de locatie onklopbaar en uniek.