Home / Woonproject begijnhof / Wie kan hier wonen?
Print deze pagina

Wie kan hier wonen?

Geheel in lijn met de historische achtergrond van het begijnhof wenst de vzw de woningen enkel in erfpacht te geven aan particulieren. De enige toegelaten bestemming van de panden is bewoning. Commerciële activiteiten zijn uitgesloten.

Deze visie beantwoordt niet alleen aan de historische bestemming van het pand, maar drukt ook de wil van de vzw uit om het plein weer tot een 'woonerf' met permanente bewoning te maken en een grote betrokkenheid van de erfpachters aan het begijnhofleven na te streven.

Binnen deze grenzen is iedereen welkom om mee te schrijven aan een nieuw stuk begijnhofgeschiedenis.

De panden die door het stadsbestuur van Dendermonde in erfpacht genomen werden (nr. 21, 20, 24 en 25), vormen de enige uitzondering op bovenstaande regel.