Home / Over Begijnhof / Wie zijn wij?
Print deze pagina

Wie zijn wij?

De vzw Begijnhof van Dendermonde is eigenaar van het Sint-Alexiusbegijnhof. Als rechtspersoon treedt de vereniging op als ‘erfgenaam’ van de begijnengemeenschap die ooit het Begijnhof van Dendermonde bewoonde. De VZW werd opgericht in 1926 naar aanleiding van de overdracht van het begijnhof door de erfgenamen van Baron Van Der Brugghen. De instandhouding van dit historisch en cultureel patrimonium behoort tot de prioritaire doelstelling van de vereniging, waarbij er over gewaakt wordt dat het pand geheel noch gedeeltelijk mag worden vervreemd.

De vzw geniet geen erkenning noch subsidiëring op het vlak van huisvesting, ook niet voor sociale huisvesting. Ze beschikt niet over personeel en is aangewezen op de inzet van vrijwilligers.

De instandhouding van de woningen wordt momenteel gefinancierd door de huishuren en uitzonderlijke financiële inkomsten.