Home / Woonproject begijnhof / Veel gestelde vragen
Print deze pagina

Veel gestelde vragen

 

Zijn er momenteel huizen beschikbaar?

Er komen regelmatig huizen leeg die verhuurd zullen worden, maar dat betekent niet dat deze woningen ook meteen op de huurmarkt komen. Daar waar nodig worden reparaties of opwaarderingswerken uitgevoerd. Al wie zich registreert komt op een chronologische lijst terecht en krijgt een huis aangeboden in volgorde van registratie. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de specifieke voorkeuren van de potentiële huurder op basis van de vragen die hij invulde op het registratieformulier.

Wie kan de huisjes huren ?

Principieel iedereen. De tijd dat enkel oudere alleenstaande dames of priesters met pensioen welkom waren is voorbij.  Jong en oud, alleenstaanden en koppels... ze zijn allemaal welkom. Wij staan er wel op dat iedereen het nodige respect aan de dag legt voor de specifieke leefregels die wonen in een historische kern met zich meebrengen! In het verleden werd hier vaak veel door de vingers gezien, maar de Raad van Bestuur besliste onlangs om de naleving van deze regels in de toekomst strenger te controleren.

Zijn er voorwaarden verbonden aan het bewonen van het begijnhof?

Een historische woonkern bewonen, heeft inderdaad zijn beperkingen. Naar de huizen toe zijn structurele ingrepen uitgesloten zonder toestemming van de bevoegde Vlaamse autoriteiten.

Waar u zich verder aan te houden hebt, leest u in het intern reglement. Vooral het aspect van de stedelijke stiltezone is voor ons een belangrijk gegeven. De sluitingsuren van het begijnhof (van 21u ’s avonds tot 7u ’s morgens) zijn dan ook zeer goed in acht te nemen.

Het is ook absoluut verboden om deze woningen voor beroepsdoeleinden te gebruiken. Dit betekent ook dat het niet toegestaan is om delen van de woning als beroepskost in te brengen in de belastingaangifte.

Zijn er na de restauratie nog huurmogelijkheden?

De VZW heeft momenteel niet de intentie om na de restauratiewerkzaamheden nog woningen te verhuren. Huren op het begijnhof is dan ook per definitie beperkt in de tijd.

Hoe groot zijn de huisjes?

De huizen komen in alle maten en gewichten en hebben ook niet allemaal een tuintje. Sommige hebben een achteruitgang, andere dan weer niet. In de regel zijn de woningen geschikt voor alleenstaanden of koppels met maximaal één kind. Voor gezinnen met twee of meer kinderen van verschillend geslacht zijn de woningen helaas niet geschikt.

Wat mag ik verwachten van een huisje op het begijnhof?

Het gaat hier om historische woningen die al ettelijke honderden jaren bestaan. Hoewel in de afgelopen decennia inspanningen werden geleverd om deze huizen aan te passen aan de moderne noden, is het evident dat dergelijke woningen niet te vergelijken zijn met nieuwbouw appartementen of moderne huizen.

De woningen die nu vrijkomen worden allemaal opgewaardeerd tot een basiscomfort te vergelijken met dat van een eenvoudig studentenkot.

Hoeveel kost zo’n woning?

Aangezien elke woning uniek is, kunnen wij onmogelijk een eenheidsprijs plakken op de huisjes. De prijs wordt bepaald door de staat en de grootte van de woning, maar ligt gemiddeld wel onder die van vergelijkbare woonoppervlaktes elders in de stad.

Kan ik een woning goedkoop huren onder de voorwaarde de woning op te knappen?

Neen. De VZW gaat niet in op dergelijke vragen. Het klopt dat dit in het verleden al eens gebeurde, maar afgezien van het feit dat deze voorwaarde onmogelijk afdwingbaar was, heeft de ervaring uitgewezen dat de huurder deze afspraak vaak vergat vanaf het ogenblik dat het contract ondertekend werd.

Heeft de VZW het statuut van een sociale woning maatschappij?

Neen. Onze huishuren worden niet gesubsidieerd. De inkomsten van de huishuren moeten onze kosten dekken. Bijgevolg kunnen wij niet ingaan op vragen om de huishuren af te stemmen op de sociale of financiële situatie van een huurder.

Welk soort contract krijgt een nieuwe huurder ?

De contracten van het begijnhof zijn volledig conform de normen van de huurwetgeving (inclusief huurindexering). Ze zijn zelfs iets uitgebreider, omdat ze een aantal specifieke beperkingen bevatten inzake het wonen op het begijnhof.

De looptijd van het contract is steeds één jaar en stilzwijgend te verlengen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te evalueren of de huurder wel degelijk de ‘rust en de kalmte’ van het begijnhof opzoekt of enkel in de lage huurprijs is geïnteresseerd.

Parkeren op het begijnhof

Er is een totaal parkeerverbod op het begijnhof. Nergens zijn parkeerplaatsen op het begijnhof voorzien. U mag er enkel laden en lossen. Indien u een wagen bezit, dan moet u er rekening mee houden dat u deze buiten het begijnhof moet parkeren. Deze situatie mag niet verward worden met 'betalend parkeren'. Zelfs met een bewonerskaart mag u uw wagen niet parkeren op het begijnhof. Dit is altijd zo geweest, maar het parkeren werd jarenlang oogluikend toegestaan. Met het oog op de restauratie werd evenwel beslist om samen met de Stad Dendermonde het reglement weer strikt toe te passen, ondersteund door de nodige signalisatie.

Meer weten? Neem contact op.